O Akademii Daniela Iwanka

Nasza Szkoła : Karate Tradycyjne – Shotokan – Koryu.

Zrzeszona w międzynarodowej organizacji Koryu Karate Jutsu i World Traditional Karate-Do Federation oraz Polskiej Unii Karate Tradycyjnego.

 

P U K T

 

stat4u

stat4u