Nasi nauczyciele i twórcy

tumblr_lugclslSPO1qdh92x
Gihin Funakoschi – Shotokan

hidetaka-nishiyama
Hidetaka Nishyama – twórca wspólczesnego Karate Tradycyjnego – uczeń Funakoschi’ego
img_full_50f920b35d2ab
Ilija Jorga – twórca Fudokan – uczeń Nishyama
 Włodzimierz Kwieciński – twórca Karate Tradycyjnego w Polsce
 Kyoshi Hubert Leanen – Koryu Karate Jutsu

TEORIA POTRZEB MASLOWA

 

Skuteczność procesu nauczania i uczenia się zależy od tego, czy między jego podmiotami: NAUCZYCIELEM A UCZNIEM istnieje łączność, więź czy pomost. Jeśli uczeń chce w pełni realizować potrzebę zdobywania wiedzy, rozumienia, doświadczania, nowości powinieneś zainteresować się w jaki sposób są lub w jaki sposób nie są zaspokajane jego potrzeby fizjologiczne (głód, sen, odpoczynek), potrzeba bezpieczeństwa (posiadania spokojnego domu, wolności od strachu), potrzeba miłości, przyjaźni, przynależności do grupy, szacunku, bycia zauważonym, ważnym.

 

MOTYWOWANIE UCZNIÓW DO NAUKI-MISJA SENSEIA

Trudno zmotywować UCZNIA do intensywnej pracy na lekcji, gdy jego potrzeby są ignorowane. Głodny, zmęczony, niedoceniony  i nie darzony sympatią uczeń będzie gorzej funkcjonował zarówno w sferze intelektualnej, jak i społecznej. Aby uruchomiły się potrzeby wyższego rzędu poznania, zdobywania wiedzy, realizowania twórczości, rozwoju – muszą być zaspokojone potrzeby związane z poczuciem bycia lubianym, ważnym i docenianym. Nauczyciele i rówieśnicy to osoby, które w środowisku powinni zaspakajać powyższe potrzeby.

Musi być jednakże spełniony jeden podstawowy warunek: NAUCZYCIEL, który posiada oprócz wiedzy także i umiejętności w zakresie przekazywania treści nauczanego przez siebie przedmiotu, nawiązywania z uczniami szczególnego kontaktu, budowania zgranego zespołu, elastyczności w dostosowywaniu własnego stylu kierowania do pracy uczniów i wreszcie wiedzę i umiejętności w zakresie motywowania uczniów.

MOTYWACJA NAUCZYCIELA DO PRACY

Wydaje się oczywisty fakt, że nauczyciel może skutecznie zachęcać uczniów do nauki tylko wtedy, gdy sam ma motywację do wykonywania swojej pracy. Z czego więc nauczyciel może czerpać chęć do pracy ?

Co można zrobić, aby podnieść motywację nauczycieli do pracy?

Abraham Maslow  uważa, że motywacja do dobrej pracy jest wynikiem zaspokojenia potrzeb wyższego rzędu, takich jak:

 • potrzeba szacunku, czyli akceptacji, uznania;
 • potrzeba samorealizacji, czyli robienia tego, co się naprawdę lubi, do czego ma się predyspozycje i zdolności;
 • potrzeba poznawcza, czyli wiedzy i rozumienia rzeczywistości.

12 zasad wydobywania z ludzi tego, co najlepsze według Alana Loy McGinnisa

 1. Od uczniów, których nauczasz, oczekuj tego, co najlepsze.
 2. Zauważaj potrzeby swoich uczniów, czyli poznaj ich zainteresowania, możliwości, zdolności.
 3. Wysoko ustawiaj poprzeczkę doskonałości.
 4. Stwórz środowisko, w którym niepowodzenie nie oznacza przegranej.
 5. Wykorzystuj wzorce, by zachęcać do sukcesu.
 6. Okazuj uznanie i chwal osiągnięcia.
 7. Stosuj mieszankę wzmacniania pozytywnego i negatywnego.
 8. Pilnuj, aby potrzeba współzawodnictwa nie przerodziła się w ostrą rywalizację.
 9. Nagradzaj współpracę.
 10. Pozwalaj, by w grupie zdarzały się burze – one też mogą być twórcze.
 11. Staraj się własną motywację utrzymywać na wysokim poziomie.
 12. Bądź dla uczniów oparciem.
stat4u

stat4u