Definicja Fudokan

Zasady karate Fudokan

 

Zasady, na których opiera się karate Fudokan, są zasadami wszystkich japońskich sztuk walki dostosowanymi do światopoglądu naukowego. W karate Fudokan najważniejsze są wartości moralne i określone postawy filozoficzne, zaś wyniki badań naukowych są środkiem wyjaśniającym główne zasady. Dlatego karate Fudokan nie należy sprowadzać wyłącznie do poziomu sportu i podporządkowywać je rygorystycznym prawidłom sportu, niezależnie od tego, że tak uczyniono w przypadku większości japońskich sztuk walki, a zwłaszcza z wieloma odmianami karate, które dawno dostosowano do współczesnego pojmowania sportu i jego zasad.

zdj1-1

Aczkolwiek w karate Fudokan różne jego przejawy zostały dokładnie wyjaśnione językiem współczesnej nauki lecz ono w całości nie może być rozpatrywane tylko w ściśle naukowym znaczeniu. Ponieważ karate Fudokan, jest praktycznie sztuką walki, oznaczaną przyrostkiem do (Fudokan karate-do), a zawiera jeszcze przedrostek jitsu, tzn. sposób, technika, dlatego, rozpatrując je, trzeba mieć-na uwadze, że jest ono charakteryzowane w sposób dwojaki. Dodajmy również, że słowo karate jako synonim sztuki te, pojawiło się stosunkowo niedawno, a pierwotnie znaczyło sztukę chińskiej ręki. Przemyślana zamiana japońskiego ideogramu, oznaczającego uprawianie tradycyjnych odmian sztuk, zyskała nowe znaczenie, trwały dom albo dom o mocnych fundamentach (rys.1). Pierwszy ideogram oznacza, zaprzeczenie następnego, drugi -ruch, a połączone razem znaczą negację ruchu, tzn. spokój, bezruch albo w przenośni wytrwałość, trzeci zaś ideogram tłumaczony jest jako dom. Ideogramy wymawia się fis-do-kan.

 

stat4u

stat4u