Regulamin opłat

REGULAMIN OPŁAT – AKADEMIA KARATE DANIELA IWANKA

I OPŁATY

Składka członkowska:

– obejmuje 2 treningi w tygodniu, ubezpieczenie NW, sauna dla dorosłych

– dodatkowy trening dla chętnych :

grupy rodzinne i dorosłych piątek – AKADEMOS, SAUNA

grupy dziecięce piątek – AQUA,

grupy przedszkolne sobota – AQUA,

grupa dla dorosłych JOGA niedziela – AQUA,

Składka miesięczna karate: (z góry do 10-go każdego m-ca – 2 lub 3 treningi w tygodniu)

– 120 zł

– 100 zł – druga osoba z rodziny.

– 80 zł – trzecia osoba z rodziny.

– 60 zł – czwarta osoba z rodziny.

– 40 zł – piąta osoba z rodziny.

Składka miesięczna karate: (z góry do 10-go każdego m-ca – 1 trening w tygodniu)

– 90 zł / osobę

Opłaty za pojedyncze treningi: (przed rozpoczęciem treningu)

– karate 25 zł

Dodatkowa oferta: (przed rozpoczęciem treningu)

– basen 15 zł (100 min.) / osobę dla członków karate i ich rodzin

– JOGA 25 zł

Wpłat należy dokonywać u instruktora prowadzącego zajęcia – gotówką lub przelewem na wskazane przez niego konto.

stat4u

stat4u