Międzywojewódzka Liga Karate Tradycyjnego – 2018 22-01-2018

 

Międzywojewódzka Liga Karate Tradycyjnego – wiosna 2018.

I. Biłgoraj – 24 luty 2018
II. Zamość – 21 kwiecień 2018
III. Tomaszów Lub. – 26 maj 2018

Grupy wiekowe i konkurencje:

 

Regulamin zawodów:
1. Międzywojewódzka Liga Karate Tradycyjnego 2018 składa się z trzech edycji (turniejów).
2. Wszystkie zgłoszone kluby mają obowiązek delegowania na każdą z edycji przynajmniej jednego
sędziego.
3. Każdy ze startujących klubów ma prawo wystawić dowolną liczbę zawodników w grupie.
4. Do rozegrania konkurencji niezbędne jest zgłoszenie co najmniej 4 zawodników (zgłoszenie przed I
edycją).
5. W razie nieobecności zawodników w następnych edycjach grupa z mniejszą ilością niż cztery zostanie
rozegrana bez łączenia z innymi grupami.
6. Dziewczęta i chłopcy startują oddzielnie w swoich grupach wiekowych.
7. W razie zgłoszenia mniej niż 4 zawodników w konkurencji możliwe jest połączenie grup wg schematu:
dziewczęta z chłopcami (w ramach jednej grupy wiekowej) lub kolorami pasów z dołączeniem do grupy
starszej. Gdyby połączenie nie było możliwe i konkurencja nie zostanie rozegrana, opłata startowa
zostanie zwrócona (weryfikacja przed pierwszą edycją).
8. Rozgrywki mają system ligowy (każdy walczy z każdym zarówno w kata, jak i w kumite). W przypadku
liczby zawodników przekraczającej 5 osób, zawody zostaną przeprowadzone z podziałem na grupy w
drodze losowania przed każdą edycją.
9. Zawodnicy reprezentujący swój klub mają obowiązek startu we wszystkich edycjach (jakakolwiek
nieobecność nie będzie podstawą do zwrotu całej lub części opłaty startowej).
10. Po terminie nie ma możliwości zgłoszenia zawodnika, jak i w razie nieobecności nie będą uwzględniani
11. Jeżeli zawodnik zmieni kolor pasa na wyższy stopień podczas trwania ligi, startuje przez całą ligę w
kategorii, w której został zgłoszony (wystartował w pierwszej edycji).11.
12. W czasie zawodów przyznawane są małe punkty. Punkty te wliczane są tylko do wyłonienia kolejności
zawodników w grupie startowej w zawodach:
• Grupy dziecięce:
Zwycięstwo w kata – 1 pkt.
Z uwagi na pokazowy charakter kumite w grupach dziecięcych sędziowie nie przyznają punktów. Na koniec
sędziowie głosują chorągiewkami na podstawie ważenia ogólnego. Zawodnik, na którego zostanie wskazana
większa liczba głosów otrzymuje 1 pkt.
W grupach A-D kumite odbywa się jedynie w formie pokazowej
Ataki:
oizuki jyodan, gyakuzuki chudan, maegeri, mawashigeri, oraz 5 technika dowolna z wyraźną zapowiedzią ataku,
potwierdzoną przez sędziego. Technikę dowolną można wybrać wyłącznie spośród technik zawartych w kichon
na dany stopień (wg PZKT), tzn. zawodnik z żółtym pasem wybiera jedną z technik kichon na 8 kyu, itd.
• Grupy juniorów młodszych, juniorów oraz seniorów:
Zwycięstwo w kata – 1 pkt.
Zwycięstwo w kumite – 1 pkt. (jeżeli po walce jest remis sędziowie systemem chorągiewkowym decydują o
zwycięstwie zawodnika).
Ippon w kumite – 2 pkt.

Międzywojewódzka Liga Karate Tradycyjnego

BIŁGORAJ – ZAMOŚĆ – TOMASZÓW LUB.

Edycja wiosna 2018.

13. W rozgrywkach liczone są punkty przyznawane za osiągnięcie lokat w turniejach (grupach):
1 miejsce – 6 pkt
2 miejsce – 5 pkt
3 miejsce – 4 pkt
4 miejsce – 3 pkt
5 miejsce – 2 pkt
6 miejsce – 1 pkt
14. Losowanie w przypadku większej niż 5 ilości zawodników w grupie.
Zawodnicy losują numer przed startem w każdej edycji i startują według kolejności wylosowanych numerów
w podgrupach 4 osobowych. Po ostatniej edycji zostanie rozegrana dogrywka zawodników z tą samą liczbą
punktów w celu wyłonienia zwycięzcy.
dogrywka (w grupach A, B, C, D – kata, w grupach E, F, G – kumite).
15. Warunki startu dla zawodników:
• Odpowiedni wiek
• Odpowiedni stopień
• Aktualne badania lekarskie od lekarza specjalisty w zakresie medycyny sportowej lub posiadający
certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej (oświadczenie klubu).
• Ubezpieczenie NNW (oświadczenie klubu).
• W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego na start w
zawodach i oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem zawodów. Oddanie zgody i oświadczenia
bezwzględnie następuje przed każdą edycją do obsługi technicznej. Brak któregoś z oświadczeń skutkuje
niedopuszczeniem zawodnika do zawodów bez możliwości zwrotu opłaty startowej.
• Ze względów bezpieczeństwa w grupach juniorów młodszych, juniorów i seniorów obowiązują
ochraniacze na zęby i krocze u mężczyzn oraz na zęby i piersi u kobiet.
Dokumenty dostarczane obowiązkowo przez kierownika klubu przed każdą edycją zawodów (brak
dokumentacji skutkuje brakiem zgody na start zawodnika/klubu):
• Oświadczenie, że wszyscy zawodnicy startujący z klubu są ubezpieczeni.
• Oświadczenie, że wszyscy zawodnicy startujący z klubu mają ważne badania lekarskie.
• Zgody rodziców na start w zawodach oraz oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem zawodów.
Opłata startowa:
60 zł. – za zawodnika za całą edycję płatne przelewem przez klub za wszystkich zawodników
W tytule przelewu – (przykład) „Opłata startowa Liga karate 35 osób – ZKKT”
Wpłaty proszę wysyłać na konto: 82 9639 0009 2001 0007 7624 0001
Tomaszowski Klub Karate Tradycyjnego 22-600 Tomaszów Lub., ul. Rolnicza 10
Termin wpłat mija: 12.02.2018.
Zgłoszenia :
Zgłoszenia zawodników dokonują kluby na karcie zgłoszeniowej w nieprzekraczalnym terminie 12.02.2018 r.
Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. Warunkiem udziału zawodnika w turnieju jest terminowe
uiszczenie opłaty startowej
Nagrody:
Po ostatniej edycji Ligi Karate zwycięzcy (I miejsce) otrzymują medale, dyplomy i nagrody rzeczowe, (II – IV
miejsca) medale i dyplomy .
Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy za udział.

oświadczenie klubu

oświadczenie opiekuna liga2018

zgłoszenie na ligę

 

 

 

 

stat4u